CHOMTALAY RESORT
Hadchaosamran Phetchaburi
Tel. 032-478-488, 032-478-489 ,099-0977271

จองที่พักออนไลน์ ชมทะเลรีสอร์ท ตรวจสอบห้องว่าง

 สำรองจองห้องพักออนไลน์

 ชำระเงินออนไลน์ / ยืนยันการจองได้ทันที

 

สายด่วน : (66) 99-0977271

โทรศัพท์ : (7:30AM - 6.00PM)
(66)32-478-488
(66)32-441-386

อีเมล์: reservation@chomtalayathadchao.com


แบบฟอร์มการจองออนไลน์